Číslo Prioritní osy: Prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Oblast podpory 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání
Příjemce: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu. o.p.s.
Název projektu: Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0011
Doba realizace: 1.1.2012 - 31.12.2013
Pozvánka na zahraniční stáž.

Dne 19.2.2013 proběhl workshop na téma "Institucionální podpora cestovního ruchu a způsoby financování cestovního ruchu" v učebně RCO v Olomouci. Více informací zde.

Dne 13.2.2013 proběhl kurz dalšího vzdělávání učitelů "Výuka ve fiktivní firmě". Účastnící získali osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Dne 5.2.2013 proběhl workshop na téma "Specifika podnikání v cestovním ruchu v zahraničí - problematika podnikání v cestovním ruchu s důrazem na komparaci podnikatelského prostředí v zahraničí a v ČR." v učebně ORE v Olomouci. Více informací zde.

Dne 17.12.2012 byl realizován workshop na téma "Udržitelný rozvoj a cestovní ruch". Dne 20.12.2012 bude realizován workshop na téma "Specifika a trendy předmětu Management cestovního ruchu". Více zde.

Dne 31.8.2012 proběhla porada realizačního týmu.
Ukončení a závěrečná diseminační konference (23.10.2013) - projektu Zkvalitnění a inovace vzdělávání v cestovním ruchu se zaměřením na praxi - CZ.1.07/2.1.00/32.0011
Datum a čas:
23.10.2013 15:00
Místo konání:
Olomouc - ORE-institut, o.p.s. - vlastní učebna 2.
patro budovy, www.ore.cz
Program:
Cíle projektu a cílová skupina
Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacího
procesu na VOŠ formou inovace vzdělávacích programů v
souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu
práce se zaměřením na cestovní ruch, s důrazem na aplikaci
zahraničních zkušeností a zvýšení objemu praktické části
výuky včetně transferu poznatků do praxe.

V rámci KA 06 Diseminace výsledků projektu jsme připravili
ODBORNOU KONFERENCI

která se konala dne 23. října 2013 v 15.00 hod. ve školicím
středisku partnera projektu ORE-institut, o.p.s. v
Olomouci, Dolní nám. 7

Program:
1.Představení projektu, popis realizace - Zdeněk Kotulák,
MBA, manažer projektu
2.Představení výstupů KA 03 Inovace studijních předmětů -
Odborní pracovníci 1-4 - RNDr. Bronislava Vláčilová -
odborný garant
3.Představení výstupů KA 04 Inovace systémů praxí a stáží
studentů VOŠ - Mgr.Jarmila Popelková - metodik v projektu
4.Představení výstupů KA 05 Vytvoření a provoz fiktivní
společnosti - ing.Klára Gubi - metodik v projektu
5.Vystoupení zástupce školy jako příjemce dotace - Ing.
Koudelka - ředitel školy
6.Diskuse účastníků
7.Závěr a malý raut
Prezentace