Dne 17.12.2012 byl realizován workshop na téma "Udržitelný rozvoj a cestovní ruch". Dne 20.12.2012 bude realizován workshop na téma "Specifika a trendy předmětu Management cestovního ruchu". Pozvanka zde.
Foto1. Foto2.


Aktivita 2. - Edukace pedagogů VOŠ
Odborný tým zahr. a tuzemských odborníků bude edukovat pedag. pracovníky včetně odborníků z praxe, kteří na VOŠ působí. Edukace proběhne formou 9 tématicky zaměřených workshopů, s následujícími tématy:
1) Institucionální podpora CR a způsoby financování CR. Rozvojové dokumenty, politika, podpora. Možnosti investování do infrastruktury - fondy, veř. zdroje, dotace a granty, PPP, komparace se zahraničím.
2) Lázeňství jako významný sektor cestovního ruchu (CR) - lázeňský CR je jedním z nejefektivnějších druhů CR, který se podílí na rozvoji zahr. CR. Spolu s interním domácím CR je zdrojem prosperity.
3) Udržitelný CR - jedním z hlavních přínosů CR pro rozvoj území je vytváření nových prac. příležitostí a jejich trvalá udržitelnost. Trendy, jejich aplikace v praxi a rozvoj infrastruktury CR - komplexní rozvoj oboru, pozitivní přínos pro rozvoj území.
4) Hotelnictví a gastronomie - význam a trendy s ohledem na zvyšování nároků na kvalitu, různorodost a unikátnost vs. globalizační tendence. Význam průvodcovství v CR - úroveň práce průvodců je jedním z měřítek vyspělosti státu v oblasti CR.
5) Specifika podnikání v CR v zahraničí - problematika podnikání v CR v zahraničí s důrazem na komparaci podnikatelského prostředí v zahraničí a v ČR.
6) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Charakteristika CR.
7) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Management CR.
8) Specifika a trendy vzdělávacího předmětu Informační technologie v CR.
9) Specifika a terndy vzdělávacího předmětu Ekonomika služeb.