Publicita - realizované aktivity
Způsob zajištění publicity:

Internetové stránky projektu
Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
Propagační předměty.

Plnění publicity:
Webové stránky projektu byly zřízeny jako webová podstránka příjemce - VOŠ Uničov.
Zvláštní tiskové zprávy - byla zveřejněna prezentace projektu na webu MŠMT ČR.
Byl vydán informační leták pro studenty VOŠ informující o realiozaci projektu a zřízení fiktivní firmy v projektu.
Propagační předměty s ohleden na krácení rozpočtu projektu nebudou pořizovány.