Naplnění monitorovacích ukazatelů
Název indikátoru: Počet nově vytvoř./inovovaných kurzů-vzd.prog. VOŠ
Plánovaná hodnota: 4,00 kurzy

Název indikátoru: Počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ICT
Plánovaná hodnota: 1,00 kurz s ICT

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Plánovaná hodnota: 13,00 produktů celkem

Název indikátoru: Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Plánovaná hodnota: 38,00 osob

Název indikátoru: Počet podp.osob v poč.vzděl.- studentů celkem
Plánovaná hodnota: 280,00 studentů

Název indikátoru: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Plánovaná hodnota: 16,00 osob

Název indikátoru: Počet úsp. podp. osob v poč. vzdělávání - studenti
Plánovaná hodnota: 224,00 studentů

Název indikátoru: Počet úsp.podp.osob-pracovníků v dal.vzděl.
Plánovaná hodnota: 30,00 osob

Název indikátoru: Počet zapojených partnerů
Plánovaná hodnota: 2,00 partneři Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. (www.investiga.cz) a ORE-instiut, o.p.s. (www.ore.cz).