Termín: 22.8.2012
Aktivita: Činnosti projektového týmu o prázdninách

Obsah:
V průběhu školních prázdnin pracoval projektový tým na těchto aktivitách:
·Vytvoření a provoz fiktivní společnosti
·Edukace pedagogů VOŠ
·Inovace studijních předmětů
·Inovace systémů praxí a stáží studentů VOŠ

Pravidelný mítink projektového týmu se uskutečním v prvním týdnu měsíce září 2012.

Lektoři:
projektový tým
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________

Termín: 22.7.2012
Aktivita: Monitorovací zpráva č. 1

Obsah:
Monitorovací zpráva MZ č. 1 byla schválena a jí požadovaná platba prohlášena za způsobilou k proplacení.

Lektoři:
vedení projektu
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________

Termín: 10.5.2012
Aktivita: Vytvoření a provoz fiktivní společnosti

Obsah:
Fiktivní firma zahájila svůj provoz v prostorách přidělených vedením školy. Navázala komunikaci s vedením fiktivních firem.
Česká síť fiktivních firem se jmenuje CEFIF (Centrum fiktivních firem) a působí na Národním ústavu odborného vzdělávání. Mezinárodní síť se jmenuje EUROPEN (v Evropě) a PEN INTERNATIONAL pro mimoevropské země. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím či službami a fiktivními penězi. K tomu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak její vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí. Tato metoda je naplněním inovace vzdělávacích programů s podporou v podnikatelském přístupu ve výuce. V naší fiktivní firmě je zakoupená AV a IT výuková technika. Přípravné práce byly dokončeny.
v září 2012 se zahájením školního roku budou ustanoveny orgány firmy, jejíž členy budou studenti VOŠ.

Lektoři:
vedení projektu a odborní pracovníci
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________

Termín: 7.5.2012
Aktivita: Monitorovací zpráva č. 1

Obsah:
V souladu s platným harmonogramem byla dne 26.4.2012 odeslána první monitorovací zpráva projektu. Na přípravě a zpracování zprávy se podíleli všichni členové projektového týmu.
Zároveň k tomuto datu byl vytvořen tým zahraničních a českých expertů - poradní orgán pro průběh projektu. Tým má tč. 8 členů z toho 4 jsou zahraniční - 2 Slovensko - Martina Šebelová a Marian Tongel, 1 Thajsko - Ing. Michail Borisiewicz, MBA a 1 Uganda - Ing. Hans John Wilson Bashejsha Mwesigwa. Zahraniční experti udržují stálé pracovní styky s Českou republikou a velmi dobře komunikují i česky.

Lektoři:
Zdeněk Kotulák, MBA
RNDr. Bronislava Vláčilová
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________

Termín: 27.1.2012
Aktivita: Tvorba týmu expertů

Obsah:
Odborný seminář se zástupci agentury RTK na téma spolupráce na projektu v expertní rovině a také možnosti studentských praxí v zahraničí.

Lektoři:
RNDr. Bronislava Vláčilová
a experti agentury RTK
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________

Termín: 2.1.2012
Aktivita: Úvodní projektový mítink - sestavení realizačního týmu projektu

Obsah:
·Projektový tým byl přivítán ředitelem školy Ing. Koudelkou.
·Účastníci byli seznámeni s upravenou verzí projektu zejména v položkách rozpočtu.
·Byly realizovány personální záležitosti se členy realizačního týmu (smlouvy, DoPP, popisy práce, hmotná odovědnost atd.).
·Úkoly: všichni se seznámí s detaily projektu, všichni si prostudují Příručku pro příjemce.
·Další schůzka týmu až po připsání zálohové platby na účet projektu.

Lektoři:
Ing. Antonín Koudelka
Zdeněk Kotulák, MBA
RNDr. Bronislava Vláčilová
a členové týmu projektu.
Místo: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Uničov
____________________________________________________________________________________